Send post til formand/Birgit Vejby

HUSK: Ctrl+F5-tastetryk opdaterer siden !

OPGAVER

 

Ældrerådet skal medvirke til, at ældres ønsker og idéer bliver fremført for byrådet, fx fritidstilbud, trafikforhold, madservice, boligforhold og sociale forhold

 

Plejecentre

 
Hjemmepleje

 
Daghjem

 
Forebyggende hjemmebesøg

 
Vedligeholdelses- og genoptræning


Hjælpemidler


§§ 18 og 79 tilskud til frivilligt socialt arbejde