Ctrl+F5 opdaterer hjemmeside(n/erne)

Sidst opdateret: 20.02.2018
- er et lovpligtigt råd og medlemmerne kan vælges af +60 årige borgere med bopæl i Hillerød Kommune,

 

  • rådgiver Hillerød Byråd i ældrepolitiske spørgsmål og er bindeled mellem +60-årige borgere og Hillerød Kommune,

 

  • er uafhængig af partipolitik

 

  • har en repræsentant i Grønnegade Centret og udvalget, der uddeler midler til frivilligt, socialt arbejde,

 

  • har 2 repræsentanter i Nordregionen og Regionsældrerådet,

 

  • samarbejder med Hillerød Kommunes politikere og forvaltning.