Send post til formand/Birgit Vejby

HUSK: Ctrl+F5-tastetryk opdaterer siden !

Ældrerådet... 
 

 
....er et lovpligtigt råd og medlemmerne kan vælges af +60 årige borgere med bopæl i Hillerød Kommune,

- rådgiver Hillerød Byråd i ældrepolitiske spørgsmål og er bindeled mellem +60-årige borgere og Hillerød Kommune,

- er uafhængig af partipolitik

- har en repræsentant i Grønnegade Centret og udvalget, der uddeler midler til frivilligt, socialt arbejde,

- har 2 repræsentanter i Nordregionen og Regionsældrerådet,

- samarbejder med Hillerød Kommunes politikere og forvaltning.