Ctrl+F5 opdaterer hjemmeside(n/erne)

Sidst opdateret: 20.02.2018
Formål

 

  • at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål

 

  • at fungere som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af byrådets ældrepolitik

 

Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper og kan tage initiativer på ældreområdet