Send post til formand/Birgit Vejby

HUSK: Ctrl+F5-tastetryk opdaterer siden !

Formål

 

  • at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål

 

  • at fungere som kontaktorgan mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af byrådets ældrepolitik

 

Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper og kan tage initiativer på ældreområdet